Categories
Gopro 8

Video quay bằng Gopro 9 ở Đà Lạt

Một chiếc video quay cảnh Đà Lạt cho bạn tham khảo chất lượng với các tính năng của Gopro 9 như chống rung, timelapse, timewarp … trên đường phố, buổi sáng bên hồ nước, mây trời, vườn dâu, chùa, nhà thờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *